Suidpunt Residents Association Suidpunt Inwonersvereniging


Suidpunt Residents Association

previously known the Suidpunt Ratepayers

Association


VISION OF THE SRA

To achieve a position where the residents of Struisbaai, L’Agulhas and Suiderstrand are satisfied that they receive good value for their tax money, that municipal services are provided quickly and effectively, and that visitors to the area will enjoy a pleasurable stay and return.

That business will flourish to the extent that more investors will be attracted in order to ensure a greater cash flow to the area and thus stabilise the tax burden for tax payers.

 

MISSION OF THE SRA

To protect the interests of all residents of Struisbaai, L’Agulhas and Suiderstrand with respect to municipal services, town infrastructure, financial planning and spending control and, through participation in the ward committee for Ward 5, table and follow up matters of importance.

To intercede continually, to ensure that the towns of Struisbaai, L’Agulhas and Suiderstrand, are transformed and maintained,  on a financial basis,  so that all residents and visitors regard them as the most popular towns and destinations in the Overberg.Suidpunt Inwonersvereniging

voorheen bekend as die Suidpunt Belastingbetalersvereniging


VISIE VAN SIV

Om ‘n toestand te bereik waar die inwoners van Struisbaai, L’Agulhas en Suiderstrand tevrede is dat hulle goeie waarde vir hul belastinggeld ontvang, dat munisipale dienste flink en doeltreffend uitgevoer word en dat besoekers aan die omgewing ‘n aangename verblyf sal geniet en terugkeer

Dat besigheid tot so ‘n mate sal floreer dat dit meer beleggers sal trek en sodoende ‘n groter kontantvloei na die gebied sal verseker en daardeur die belastinglas op belastingbetalers sal stabiliseer.

 

MISSIE VAN SIV

Om alle inwoners van Struisbaai, L’Agulhas en Suiderstrand se belange ten opsigte van  munisipale dienste, dorp infrastruktuur, finansiële beplanning en bestedingsbeheer te beskerm en, deur middel van inspraak op Wyk 5 se wykskomitee, sake van belang te opper en op te volg.

Om deur pro-aktiewe beplanning en gesprekvoering die dorpe Struisbaai, Agulhas en Suiderstrand te transformeer en deurlopend op ‘n ekonomiese basis in stand te laat hou sodat alle inwoners en besoekers dit ag as die mees gesogte dorpe of bestemming in die Overberg te wees.


 Visitors to date / Besoekers tot vandag: 

 Last updated 1 Jan 2015Website administered by What's on at the Foot of Africa? 

Please visit us at  http://www.foot-of-africa.co.za 

Web Domain Hosting, Business Enablers, Promotions and much more!

Content and photographs are copyrighted!